Discussion:
Perinnönjako - menikö näin ?
(too old to reply)
Pertti Koivisto
2008-02-11 16:25:37 UTC
Permalink
Raw Message
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
perii puolisonsa kokonaan ellei testamenttia tms ole.
Jos taas vainajalla on lapsia lapset perivät vainajan kokonaan, mutta
leski saa hänelle kuuluvan osan kuolinpesästä. Leski on kuolinpesän
osakas ositukseen saakka, mutta ei kuulu lainkaan perikuntaan.
Perinnönjako menee niin, että katsotaan lesken nimissä oleva
omaisuus, vainajan nimissä ollut omaisuus ja yhteinen omaisuus ja
lasketaan nen yhteen. Jos lesken nimissä ollut osuus on pienempi tai
yhtäsuuri kuin puolikas yhteenlaskusta, hän saa puolet
omaisuudesta,jos taas lesken nimissä ollut osuus on suurempi hän saa
itse päättää pitääkö hän koko omaisuutensa vai antaako puolikaan
ylimenevän osuuden tasinkona lapsilleen. Leski saa lisäksi aina
hallintaoikeuden asuntoon, jossa hän asuu ja sen irtaimistoon.
http://users.utu.fi/pertkoiv/
Opas Koira
2008-02-11 17:14:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
perii puolisonsa kokonaan ellei testamenttia tms ole.
Jos taas vainajalla on lapsia lapset perivät vainajan kokonaan, mutta
leski saa hänelle kuuluvan osan kuolinpesästä. Leski on kuolinpesän
osakas ositukseen saakka, mutta ei kuulu lainkaan perikuntaan.
Perinnönjako menee niin, että katsotaan lesken nimissä oleva
omaisuus, vainajan nimissä ollut omaisuus ja yhteinen omaisuus ja
lasketaan nen yhteen. Jos lesken nimissä ollut osuus on pienempi tai
yhtäsuuri kuin puolikas yhteenlaskusta, hän saa puolet
omaisuudesta,jos taas lesken nimissä ollut osuus on suurempi hän saa
itse päättää pitääkö hän koko omaisuutensa vai antaako puolikaan
ylimenevän osuuden tasinkona lapsilleen. Leski saa lisäksi aina
hallintaoikeuden asuntoon, jossa hän asuu ja sen irtaimistoon.
http://users.utu.fi/pertkoiv/
Ei, uuden lain mukaan kaikki menee välittömästi valtiolle.
Leski ja puoliorvot kakarat paiskataan pihalle, päällä olevat
vaatteet saa pitää, jos ei ole pukeutunut niin paska juttu.
Petri Nurminen
2008-02-11 18:24:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Opas Koira
Post by Pertti Koivisto
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
perii puolisonsa kokonaan ellei testamenttia tms ole.
Jos taas vainajalla on lapsia lapset perivät vainajan kokonaan, mutta
leski saa hänelle kuuluvan osan kuolinpesästä. Leski on kuolinpesän
osakas ositukseen saakka, mutta ei kuulu lainkaan perikuntaan.
Perinnönjako menee niin, että katsotaan lesken nimissä oleva
omaisuus, vainajan nimissä ollut omaisuus ja yhteinen omaisuus ja
lasketaan nen yhteen. Jos lesken nimissä ollut osuus on pienempi tai
yhtäsuuri kuin puolikas yhteenlaskusta, hän saa puolet
omaisuudesta,jos taas lesken nimissä ollut osuus on suurempi hän saa
itse päättää pitääkö hän koko omaisuutensa vai antaako puolikaan
ylimenevän osuuden tasinkona lapsilleen. Leski saa lisäksi aina
hallintaoikeuden asuntoon, jossa hän asuu ja sen irtaimistoon.
http://users.utu.fi/pertkoiv/
Ei, uuden lain mukaan kaikki menee välittömästi valtiolle.
Leski ja puoliorvot kakarat paiskataan pihalle, päällä olevat
vaatteet saa pitää, jos ei ole pukeutunut niin paska juttu.
Opaskoira se osaa, onko terveiset tulleet perille?

http://www.webfi.fi
m***@gmail.com
2008-02-11 17:25:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
perii puolisonsa kokonaan ellei testamenttia tms ole.
Jos taas vainajalla on lapsia lapset perivät vainajan kokonaan, mutta
leski  saa hänelle kuuluvan osan kuolinpesästä. Leski on kuolinpesän
osakas ositukseen saakka, mutta ei kuulu lainkaan perikuntaan.
  Perinnönjako menee niin, että katsotaan lesken nimissä oleva
omaisuus, vainajan nimissä ollut omaisuus ja yhteinen omaisuus ja
lasketaan nen yhteen. Jos lesken nimissä ollut osuus on pienempi tai
yhtäsuuri kuin puolikas yhteenlaskusta, hän saa puolet
omaisuudesta,jos taas lesken nimissä ollut osuus on suurempi hän saa
itse päättää pitääkö hän koko omaisuutensa vai antaako puolikaan
ylimenevän osuuden tasinkona lapsilleen. Leski saa lisäksi aina
hallintaoikeuden asuntoon, jossa hän asuu ja sen irtaimistoon.http://users.utu.fi/pertkoiv/
Puolet leskelle, puolet perillisille.
Pertti Koivisto
2008-02-12 14:31:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
perii puolisonsa kokonaan ellei testamenttia tms ole.
Jos taas vainajalla on lapsia lapset perivät vainajan kokonaan, mutta
leski  saa hänelle kuuluvan osan kuolinpesästä. Leski on kuolinpesän
osakas ositukseen saakka, mutta ei kuulu lainkaan perikuntaan.
  Perinnönjako menee niin, että katsotaan lesken nimissä oleva
omaisuus, vainajan nimissä ollut omaisuus ja yhteinen omaisuus ja
lasketaan nen yhteen. Jos lesken nimissä ollut osuus on pienempi tai
yhtäsuuri kuin puolikas yhteenlaskusta, hän saa puolet
omaisuudesta,jos taas lesken nimissä ollut osuus on suurempi hän saa
itse päättää pitääkö hän koko omaisuutensa vai antaako puolikaan
ylimenevän osuuden tasinkona lapsilleen. Leski saa lisäksi aina
hallintaoikeuden asuntoon, jossa hän asuu ja sen irtaimistoon.http://users.utu.fi/pertkoiv/
Perinnönjaossa on erikoispykälä, että vain sillä kuolinpesän
osakkaalla, jolla on vainajan
omaisuutta koskevat paperit esim. pankkitlitapahtumat on oikeus tietää
mikä on vainajan omaisuus. Muilla perikunnan jäsenillä on oikeus
näihin tietoihin vain, jos
tilejä hallusaan pitävä osakas niin haluaa.
Onko tämä pykälä perustuslain ja muiden lakien kanssa sopusoinnussa ja
näin ollen lain voimainen ?
http://users.utu.fi/pertkoiv/
Ari Laitinen
2008-02-12 16:19:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Perinnönjaossa on erikoispykälä, että vain sillä kuolinpesän
osakkaalla, jolla on vainajan
omaisuutta koskevat paperit esim. pankkitlitapahtumat on oikeus tietää
mikä on vainajan omaisuus. Muilla perikunnan jäsenillä on oikeus
Minusta laissa nimenomaan on määrätty, että vainajan omaisuus pitää kirjata
tietyn ajan sisällä verottajaa varten perukirjoituksessa paperille, joka ei
ole salainen ja se koskee myös tilien saldoa.
Siiri
2008-02-12 18:03:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ari Laitinen
Post by Pertti Koivisto
Perinnönjaossa on erikoispykälä, että vain sillä kuolinpesän
osakkaalla, jolla on vainajan
omaisuutta koskevat paperit esim. pankkitlitapahtumat on oikeus tietää
mikä on vainajan omaisuus. Muilla perikunnan jäsenillä on oikeus
Minusta laissa nimenomaan on määrätty, että vainajan omaisuus pitää kirjata
tietyn ajan sisällä verottajaa varten perukirjoituksessa paperille, joka ei
ole salainen ja se koskee myös tilien saldoa.
Mielestäni edellinen kirjoittaja on oikeassa.
Googlaa Perunkirjoitus, tämä pätkä lainaus
http://www.lakineuvo.fi/lakineuvonet/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=45

Perunkirjoituksella on kolme tarkoitusta. Ensinnäkin se toimii
osakasluettelona eli perukirjasta ilmenevät kaikki perilliset ja
testamentinsaajat. Toiseksi se on yhteenveto vainajan varoista ja
veloista. Kolmanneksi se on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille
määrätään omaisuudesta menevä perintövero.

Perukirja ei yksinään luo perillisille omistusoikeutta tiettyihin
vainajan esineisiin. Omaisuuden jakaminen edellyttää erillistä
perinnönjakoa, joka voidaan toimittaa hyvinkin pitkän ajan kuluttua
vainajan kuolemasta. Pikaiseen jakamiseen patistaa kuitenkin verottaja.
Perintöverot tulevat osakkeille maksuun siitä riippumatta, onko pesä
jaettu vai ei.

Perunkirjoitukseen on kutsuttava todistettavasti kaikki perilliset eli
pesän osakkaat. Heitä ovat useimmiten leski ja lapset. Lapsista
käytetään myös nimitystä rintaperilliset. Mikäli vainaja oli naimaton,
osakkaita ovat yleensä sisarukset. Jos pesän osakas on kuollut ennen
perittävää, aiemmin kuolleen osakkaan sijaan tulevat hänen lapsensa.
Raja katkeaa ennen serkkua, joka ei ilman testamenttia ole perillisen
asemassa.
Pertti Koivisto
2008-02-12 18:30:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Siiri
Post by Ari Laitinen
Post by Pertti Koivisto
Perinnönjaossa on erikoispykälä, että vain sillä kuolinpesän
osakkaalla, jolla on vainajan
omaisuutta koskevat paperit esim. pankkitlitapahtumat on oikeus tietää
mikä on vainajan omaisuus. Muilla perikunnan jäsenillä on oikeus
Minusta laissa nimenomaan on määrätty, että vainajan omaisuus pitää kirjata
tietyn ajan sisällä verottajaa varten perukirjoituksessa paperille, joka ei
ole salainen ja se koskee myös tilien saldoa.
Mielestäni edellinen kirjoittaja on oikeassa.
Googlaa Perunkirjoitus, tämä pätkä lainaushttp://www.lakineuvo.fi/lakineuvonet/index.php?option=com_content&tas...
Perunkirjoituksella on kolme tarkoitusta. Ensinnäkin se toimii
osakasluettelona eli perukirjasta ilmenevät kaikki perilliset ja
testamentinsaajat. Toiseksi se on yhteenveto vainajan varoista ja
veloista. Kolmanneksi se on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille
määrätään omaisuudesta menevä perintövero.
Perukirja ei yksinään luo perillisille omistusoikeutta tiettyihin
vainajan esineisiin. Omaisuuden jakaminen edellyttää erillistä
perinnönjakoa, joka voidaan toimittaa hyvinkin pitkän ajan kuluttua
vainajan kuolemasta. Pikaiseen jakamiseen patistaa kuitenkin verottaja.
Perintöverot tulevat osakkeille maksuun siitä riippumatta, onko pesä
jaettu vai ei.
Perunkirjoitukseen on kutsuttava todistettavasti kaikki perilliset eli
pesän osakkaat. Heitä ovat useimmiten leski ja lapset. Lapsista
käytetään myös nimitystä rintaperilliset. Mikäli vainaja oli naimaton,
osakkaita ovat yleensä sisarukset. Jos pesän osakas on kuollut ennen
perittävää, aiemmin kuolleen osakkaan sijaan tulevat hänen lapsensa.
Raja katkeaa ennen serkkua, joka ei ilman testamenttia ole perillisen
asemassa.
Perunkirjoitus on yleisimmässä eli esittämässäni tapauksessa myös
perinnönjakotilaisuus, jonka määrää verottaja. Leski ei ole
perillinen, mutta hän on kuolinpesän osakas. Verotusta varten on
määrättävä, lesken osa ja perikunnan osa
Tietyllä tavalla perunkirjoitus myös valmistelee tulevaa tarkempaa
jakoa. Perikunta
erotettaan leskestä. Tilanne riippuu siitä, mikä on lesken nimissä
olevan omaisuuden arvo verrattuna vainajaan.
Ongelma on tietotekninen. Mistä kuolinpesänosakkaat voivat saada
tiedon vainajan omaisuudesta ? Merkitystä on vain asiakirjoilla,
puheilla ei ole muuta merkitystä kuin, jos ne johtavat varsinaisten
asiakirjojen jäljille.
Yleisimmin omaisuus on rahaa, joko pankkitileillä tai
pöytälaatikossa. Sitten on maaomaisuus, mahdolliset omistukset
yrityksisissä. Erilaiset jalometallit ja korut.
Sekä lisäksi yllämainittuihin liittyvät arvopaperit. Sitten on
rakennusomaisuus.
Tässä onkin kaikki.
Kuten yllä mainitsin kuolinpesän osakkaat ovat hyvin erialisissa
asemissa. Toisilla on enemmän tietoa kuin toisilla kuolinpesästä.
Miten taata,että kaikki saavat tiedon ja perunnkirjoitus on oikea ?
Jos perunkirjoitus on väärä silloin tulevaperinnönjakokin ei mene
oikein...
Ari Laitinen
2008-02-12 19:22:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Kuten yllä mainitsin kuolinpesän osakkaat ovat hyvin erialisissa
asemissa. Toisilla on enemmän tietoa kuin toisilla kuolinpesästä.
Miten taata,että kaikki saavat tiedon ja perunnkirjoitus on oikea ?
Jos perunkirjoitus on väärä silloin tulevaperinnönjakokin ei mene
oikein...
Niin toisilla on enemmän tietoa kuin toisilla. Mutta tarkoitushan on että
kaikilla olisi lopuksi sama tieto.

Missä sinulla on se ongelma?
Pertti Koivisto
2008-02-13 04:58:41 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ari Laitinen
Post by Pertti Koivisto
Kuten yllä mainitsin kuolinpesän osakkaat ovat hyvin erialisissa
asemissa. Toisilla on enemmän tietoa kuin toisilla kuolinpesästä.
Miten taata,että kaikki saavat tiedon ja perunnkirjoitus on oikea ?
Jos perunkirjoitus on väärä silloin tulevaperinnönjakokin ei mene
oikein...
Niin toisilla on enemmän tietoa kuin toisilla. Mutta tarkoitushan on että
kaikilla olisi lopuksi sama tieto.
Missä sinulla on se ongelma?
Ongelma on perunkirjoituksen järjestely. Laissa pitäisi olla
pykälä, että kaikki perilliset saavat jäljennökset kaikista
omaisuuksiin liittyvistä asiapapereista.
Siis jokaisella kuolinpesänosakkaalla on velvollisuus kopioida
asiakirjat, toimittaa ne muille kuolinpesänosakkaille, lisäksi tulevat
viranomaiset ja muut , joilla on po. asiakirjoja. Näiden pohjalta
tehdään sitten perunkirjoituslaskelma. Suoritetetaan tarvittava jako
jne. Ongelma on siinä,että asiakirjoja joku saa pitää hallussaan ja
pantata niitä loputtomiin. Mitään vipua muilla osakkailla ei ole saada
perintöä.
Ari Laitinen
2008-02-13 08:53:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
jne. Ongelma on siinä,että asiakirjoja joku saa pitää hallussaan ja
pantata niitä loputtomiin. Mitään vipua muilla osakkailla ei ole saada
perintöä.
Se on laitonta. Laissa sanotaan:

Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman
tapahtuessa olivat. Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo.
Perukirjassa on lisäksi mainittava ennakkoperintö sekä muu pesään kuulumaton
omaisuus, joka on otettava huomioon perillisen lakiosan suuruutta
määrättäessä.

Pesän ilmoittajan on perukirjaan merkittävä valaehtoinen vakuutus, että
hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän
tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta. Hän on velvollinen valallaan
vahvistamaan vakuutuksen, jos joku, jonka oikeus saattaa olla tällaisesta
valanteosta riippuvainen, tahi pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija
sitä vaatii. Valantekovelvollisuus on myös osakkaalla tai eloonjääneellä
puolisolla, joka ei ole ilmoittanut pesää. Jos joku muu on ryhtynyt pesän
omaisuutta koskeviin toimiin, voidaan hänetkin määrätä valalle, milloin
siihen on syytä.

Eli valalle vaan kaikki. Kyllä laki on ottanut tuon huomioon.
Pertti Koivisto
2008-02-13 09:36:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ari Laitinen
Post by Pertti Koivisto
jne. Ongelma on siinä,että asiakirjoja joku saa pitää hallussaan ja
pantata niitä loputtomiin. Mitään vipua muilla osakkailla ei ole saada
perintöä.
Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman
tapahtuessa olivat. Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo.
Perukirjassa on lisäksi mainittava ennakkoperintö sekä muu pesään kuulumaton
omaisuus, joka on otettava huomioon perillisen lakiosan suuruutta
määrättäessä.
Pesän ilmoittajan on perukirjaan merkittävä valaehtoinen vakuutus, että
hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän
tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta. Hän on velvollinen valallaan
vahvistamaan vakuutuksen, jos joku, jonka oikeus saattaa olla tällaisesta
valanteosta riippuvainen, tahi pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija
sitä vaatii. Valantekovelvollisuus on myös osakkaalla tai eloonjääneellä
puolisolla, joka ei ole ilmoittanut pesää. Jos joku muu on ryhtynyt pesän
omaisuutta koskeviin toimiin, voidaan hänetkin määrätä valalle, milloin
siihen on syytä.
Eli valalle vaan kaikki. Kyllä laki on ottanut tuon huomioon.
Laissa on toki tämä pykälä,mutta käytännössä millään puheella tai
valalla ei ole juridista merkitystä vaan vain asiakirjoilla. Kysymys
on siis siitä, onko kaikilla osakkailla mahdollista saada kaikki
asiakirjat tai jäljennökset itselleen.
Tämä on asian ydin. Kuten totesit, jos perunkirjoitus perustuu "valaan
tms." eikä asiakirjoihin se on laiton. Vala toki voi olla
asiakirjojten tukena, mutta se ei korvaa niitä. Mitään todellista
käsitystä perikunnan omaisuudesta ei ilman asiakirjoja voi saada. Muu
on vain huhupuhetta, jolla ei ole sitovaa arvoa. Kuolinhetken
määrittely on myös tulkinnan varainen. Käytännössä se on se hetki,
jolloin vainaja ei enää itse hallinnoi omaisuuttaan. Mitä tapahtuu
tämänhetken ja perunkirjoituksen välillä omaisuudelle on oleellista.
Siitä on myös saatava kaikki asiakirjat jokaiselle osakkaalle-myös
verottajalle. Perunkirjoitus, joka ei perustu asiakirjoihin ei ole
laillinen,mutta koska täälläkin lakiryhmässä oleville juristeille
asiaa tulee uutena, niin kysymys on tärkeä saada juristien ja suuren
yleisön tietoon tietoon.
Ari Laitinen
2008-02-13 11:00:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Laissa on toki tämä pykälä,mutta käytännössä millään puheella tai
valalla ei ole juridista merkitystä vaan vain asiakirjoilla. Kysymys
on siis siitä, onko kaikilla osakkailla mahdollista saada kaikki
asiakirjat tai jäljennökset itselleen.
Siis jos omaisuudesta ei ole asiakirjaa niin sitä ei mielestäsi tarvitse
kertoa perillisille?

Kyllä tuossa valalla vannotaan sekä asiakirjatiedot että asiakirjattomat
tiedot.

Mitä eroa näet siinä, että sinulle

a) ei anneta asiakirjaa

b) sinulle ei kerrota asiakirjan olemassaolosta
Pertti Koivisto
2008-02-13 14:47:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ari Laitinen
 Laissa on toki tämä pykälä,mutta käytännössä millään puheella tai
valalla ei ole juridista merkitystä vaan vain asiakirjoilla. Kysymys
on siis siitä, onko kaikilla osakkailla mahdollista saada kaikki
asiakirjat tai jäljennökset itselleen.
Siis jos omaisuudesta ei ole asiakirjaa niin sitä ei mielestäsi tarvitse
kertoa perillisille?
Kyllä tuossa valalla vannotaan sekä asiakirjatiedot että asiakirjattomat
tiedot.
Mitä eroa näet siinä, että sinulle
a) ei anneta asiakirjaa
b) sinulle ei kerrota asiakirjan olemassaolosta
Jos asiakirjan olemassaolo tiedetään oikeus tapahtuu paremmin kuin
jos siitä ei tiedetä. Ongelma on siinä, että kansanedustajat ovat
kirjoitaneet systeemin lakiin niin, ettei asiakirjaa ole pakko antaa
jos ei halua. Toki tämä pykälä aiheuttaa
paljon ristiriitoja muiden lakien ja perustuslain kanssa. Esim.
perimiseen liittyvä
kuolinpäivä voidaan määrittää kolmella tavalla. Ensinnäkin kun henkilö
ei enää ole itse hallinnut varallisuuttaan, toinen kuolinpäivä on
hautajaispäivä, tai fyysisen kuolinpäivän määrääminen ja kolmas on
perunkirjoituspäivä edellyttäen että se on tehty oikeudenmukaisesti.
Tilanteesta riippuen käytetään eri päivää. Esim. perintöveroa
määrättessä oikea päivä on se, jolloin vainajan hallinta on
päättynyt.
Mutta varsinainen kuolinpäivä, jota sovelletaan esim. uuden lain
voimaantullessa olisi oikeudenmukaisin perunkirjoituspäivä,vaikka
tässä se ei olekaan niin tärkeä kuin hallinnan päätyymisasiassa.
Lu-lu
2008-02-13 15:48:17 UTC
Permalink
Raw Message
... Esim. perimiseen liittyvä kuolinpäivä voidaan määrittää
kolmella tavalla. Ensinnäkin kun henkilö ei enää ole itse
hallinnut varallisuuttaan, toinen kuolinpäivä on hautajaispäivä,
tai fyysisen kuolinpäivän määrääminen ja kolmas on
perunkirjoituspäivä edellyttäen että se on tehty oikeudenmukaisesti.
Tilanteesta riippuen käytetään eri päivää.
HÖPÖ - HÖPÖ !
mikko
2008-02-13 15:10:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Kuolinhetken
määrittely on myös tulkinnan varainen.  Käytännössä se on se hetki,
jolloin vainaja ei enää itse hallinnoi omaisuuttaan. Mitä tapahtuu
tämänhetken ja perunkirjoituksen välillä omaisuudelle on oleellista.
Olipas se mielenkiintoinen näkemys. Eli ihminen kuolee sinusta siinä
vaiheessa kun hän ei hallinnoi omaisuuttaan (eli antaa omaisuutensa
jonkun toisen hallinnoitavaksi tai joutuu holhottavaksi)?

Perinteisestihän kuolinhetki määritellään sen mukaan milloin elimistön
toiminnot ovat lakenneet pysyvästi. Kuolinhetki määritellään
useimmiten verenkierron ja hengityksen loppumisena (sydänkuolema,
kliininen kuolema) tai aivojen toiminnan loppumisena.

Entä jos ihmisellä ei ole omaisuutta mistä voisi lakata huolehtimasta?
Elääkö hän silloin ikuisesti mielestäsi?
Pertti Koivisto
2008-02-13 17:48:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by mikko
Post by Pertti Koivisto
Kuolinhetken
määrittely on myös tulkinnan varainen.  Käytännössä se on se hetki,
jolloin vainaja ei enää itse hallinnoi omaisuuttaan. Mitä tapahtuu
tämänhetken ja perunkirjoituksen välillä omaisuudelle on oleellista.
Olipas se mielenkiintoinen näkemys. Eli ihminen kuolee sinusta siinä
vaiheessa kun hän ei hallinnoi omaisuuttaan (eli antaa omaisuutensa
jonkun toisen hallinnoitavaksi tai joutuu holhottavaksi)?
Perinteisestihän kuolinhetki määritellään sen mukaan milloin elimistön
toiminnot ovat lakenneet pysyvästi. Kuolinhetki määritellään
useimmiten verenkierron ja hengityksen loppumisena (sydänkuolema,
kliininen kuolema) tai aivojen toiminnan loppumisena.
Entä jos ihmisellä ei ole omaisuutta mistä voisi lakata huolehtimasta?
Elääkö hän silloin ikuisesti mielestäsi?
Kuolema on sinänsä varsin monimutkainen asia. Tiedetään yksi ainoa
tapaus, että henkilö on ollut kolmme päivää kuolleena haudassa ja
noussut sieltä omin avuin ylös ja reippaillut useiden henkilöiden
nähtävänä.
Tiedetään myös henkilöitä, joiden eri elimet saattavat olla
toimimattomia, mutta toiset toimivat.
Juridisesti henkilö, joka ei mitenkään pysty hoitamaan raha-
asioitaan on talouskuollut ja tämä koskee siis perintökaarta
erityisesti. Perimisen kannalta fyysisen kuoleman hetkellä ei olekaan
oleellista merkitystä. Tietyllä tavalla kuitenkin talousmielessä
vainaja elää juridisena taloushenkilönä perunkirjoitukseen saakka,
jolloin hän vielä vaikuttaa asioihin. Lopullisesti
perinnönjakohetkenä, jolloin hänen sanansa on lopullisesti sanottu.
Jos perunkirjoitus on laillinen -mitä se on Suomessa harvemmissa
tapauksissa- kuolinpäivänä voidaan pitää perunkirjoituspäivää. Siksi
esim. uuden lain voimaantulossa kuolinpäiväksi oikeampi olisi
perunkirjoituspäivä.
Lu-lu
2008-02-13 15:47:03 UTC
Permalink
Raw Message
"Pertti Koivisto" < kirjoitti
... käytännössä millään puheella tai
valalla ei ole juridista merkitystä vaan vain asiakirjoilla.
... Perunkirjoitus, joka ei perustu asiakirjoihin ei ole
laillinen, mutta koska täälläkin lakiryhmässä oleville juristeille
asiaa tulee uutena, niin kysymys on tärkeä saada juristien ja suuren
yleisön tietoon tietoon.
HÖPÖ - HÖPÖ !
Kalle Kivimaa
2008-02-12 19:29:56 UTC
Permalink
Raw Message
[Trimmasin suoraan vain .lakiin, muut ryhmät olivat niin pahasti
vääriä.]
Post by Pertti Koivisto
Ongelma on tietotekninen. Mistä kuolinpesänosakkaat voivat saada
tiedon vainajan omaisuudesta ? Merkitystä on vain asiakirjoilla,
puheilla ei ole muuta merkitystä kuin, jos ne johtavat varsinaisten
asiakirjojen jäljille.
Jos eivät luota siihen pesän osakkaaseen, joka hallinnoi pesää siihen
asti, kunnes kaikki osakkaat hallinnon aloittivat, voi aina hakea
oikeudelta pesänselvittäjän määräämistä.
--
* Sufficiently advanced magic is indistinguishable from technology (T.P) *
* PGP public key available @ http://www.iki.fi/killer *
Rauno Kangas
2008-02-12 21:57:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kalle Kivimaa
[Trimmasin suoraan vain .lakiin, muut ryhmät olivat niin pahasti
vääriä.]
Oisit poistanut vaan sen lakiryhmänkin - alkuperäinen kysymys oli trollaus.
Rauno Kangas
2008-02-12 21:56:39 UTC
Permalink
Raw Message
Perunkirjoituksella on kolme tarkoitusta...
Ei kannattaisi ruokkia trollia.
Rauno Kangas
2008-02-12 21:56:02 UTC
Permalink
Raw Message
Minusta laissa nimenomaan...
Ei kannattaisi ruokkia trollia.
Ilkka Karaila
2008-02-13 10:08:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ari Laitinen
Post by Pertti Koivisto
Perinnönjaossa on erikoispykälä, että vain sillä kuolinpesän
osakkaalla, jolla on vainajan
omaisuutta koskevat paperit esim. pankkitlitapahtumat on oikeus tietää
mikä on vainajan omaisuus. Muilla perikunnan jäsenillä on oikeus
Minusta laissa nimenomaan on määrätty, että vainajan omaisuus pitää kirjata
tietyn ajan sisällä verottajaa varten perukirjoituksessa paperille, joka ei
ole salainen ja se koskee myös tilien saldoa.
Hei! Teillä on Selin linjoilla!

-- IK
Ari Saastamoinen
2008-02-20 15:53:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ilkka Karaila
Hei! Teillä on Selin linjoilla!
Tuskin on Seliini. Pertti on ihan eri tyyppi (Ellei sitten Seliini ole
tekeytynyt Pertiksi, mutta miksi hän niin tekisi kun tietänee, että
Perttiä ei kukaan edes yritä ottaa vakavasti). .evoluutiossa voit
käydä tutustumassa Pertin mielenliikkeisiin enemmän (jos kiinnostaa)
Hetkittäin niissä on kyllä hankalahko pysyä perässä :)
--
Arzka oh3mqu+***@hyper.fi - En halua follareita mailina
1. Valitse sopiva paikka, ei ihmisten tai rakennusten lahella, jossa
paukku voi aiheuttaa hairiota. - Iso-Kiinalaisen kayttoohje
Jukka Pakkanen
2008-02-12 16:29:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Post by Pertti Koivisto
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
Perinnönjaossa on erikoispykälä, että vain sillä kuolinpesän
osakkaalla, jolla on vainajan
Ja tuo pykälä löytyy... mistä?
Pertti Koivisto
2008-02-12 17:02:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jukka Pakkanen
Post by Pertti Koivisto
Post by Pertti Koivisto
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
Perinnönjaossa on erikoispykälä, että vain sillä kuolinpesän
osakkaalla, jolla on vainajan
Ja tuo pykälä löytyy... mistä?
Se löytyy eduskunnan asetuksista, joissa määritellään lain tulkinta.
Tavallisella pulliaisella on mahdollisuus ostaa lakikirja, mutta
asetuksien saanti minieteriöstä
on vaikeaa, en tiedä, mistä löytyy,mutta viisaammat väittävät näin.
Mistään julkisesta helposti saatavasta olevasta paikasta ei asetuksia
saa. Tuomarit vain väittävät, että näin on.
Perunkirjoitus on loppujen lopuksi varsin yksinkertainen toimitus,
kun se oikein tehdään. Jonkun puolueettoman henkilön tehtävä on
selvittää koko kuolinpesään liittyvä omaisuus, hankkia kaikki siihen
liittyvät asiakirjat. Antaa kaikki omaisuuteen liittyvät asiakirjat
(kopiot)ja tieto jokaiselle kuolinpesän osakkaalle
kahta kuukautta ennen varsinaista perunkirjoitusta. Tällöin osakkailla
on mahdollisuus arvioida perunkirjoittajan työn oikeellisuus. Esim.
onko juuri ennen kuolinpäivää nostettu sairaan vanhuksen rahoja
merkittäviä määriä jonkun osakkaan toimesta jne. Kuolin hetken
loppusaldo josta täällä puhutaan ei juridisesti merkitse mitään vaan
saldo, joka on ollut silloin, kun vainaja vielä on voinut hallita
tilejään ja muuta omaisuuttaan. Osakkailla on myös oikeus saada kaikki
vainajan pankkisalaisuuteen liittyvät asiat, koska he perivät
vainajan.
Tässä perunkirjoitus pätkii pahasti.
Kalle Kivimaa
2008-02-12 19:34:32 UTC
Permalink
Raw Message
[Taas trimmattu väärät ryhmät pois.]
Post by Pertti Koivisto
Se löytyy eduskunnan asetuksista, joissa määritellään lain tulkinta.
Höpö höpö. Asetuksia antavat tasavallan presidentti, valtioneuvosto
sekä ministeriöt, ei eduskunta. Asetukset myös julkaistaan esim.
Finlex-palvelussa, johon sinullakin on pääsy. Perintökaareen liittyvää
asetusta, jossa olisi kuvaamasi pykälä, ei ole olemassa.
--
* Sufficiently advanced magic is indistinguishable from technology (T.P) *
* PGP public key available @ http://www.iki.fi/killer *
Rauno Kangas
2008-02-12 21:59:54 UTC
Permalink
Raw Message
Höpö höpö. Asetuksia antavat tasavallan presidentti,...
Kannattaako trollia ruokkia?
Rauno Kangas
2008-02-12 21:59:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jukka Pakkanen
Ja tuo pykälä löytyy... mistä?
Trollien ikiomasta mielikuvituksesta se löytyy. PK on ollut muutaman viikon
nettivieroitushoidossa ja nyt on entistä ehompana takaisin - saastaa riittää
kommentoitavaksenne loputtomasti.
Hantte
2008-02-12 22:45:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rauno Kangas
Post by Jukka Pakkanen
Ja tuo pykälä löytyy... mistä?
Trollien ikiomasta mielikuvituksesta se löytyy. PK on ollut muutaman viikon
nettivieroitushoidossa ja nyt on entistä ehompana takaisin - saastaa riittää
kommentoitavaksenne loputtomasti.
Mutta Rauno Kangas http://www.taloapu.fi kirjoitti _kakaraskeidaa_
Rauno esiintyy nimimerkillä "ps".
Ottakaa moinen tyyppi varauksella ja kertokaa "ps":tä kavereillekin.
--
Hantte

So many fantastic colours, I feel in a wonderland
Many fantastic colours, makes me feel so good
ps
2008-02-13 06:06:11 UTC
Permalink
Raw Message
Hannu <***@invalido.lehmussaari.com> kirjoitti kakaraskeidaa.
Pertti Koivisto
2008-02-13 07:14:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jukka Pakkanen
Post by Pertti Koivisto
Post by Pertti Koivisto
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
Perinnönjaossa on erikoispykälä, että vain sillä kuolinpesän
osakkaalla, jolla on vainajan
Ja tuo pykälä löytyy... mistä?
En ole nähnyt kyseistä pykälää,mutta de facto se on siellä. Jos
laki on kirjoitettu niin, että kaikilla kuolinpesänosakkailla ei ole
oikeutta saada kuolinpesän asiakirjoja niin silloin kansanedustajat
ovat sen kirjoittaneet lakiin...
Lu-lu
2008-02-13 15:53:00 UTC
Permalink
Raw Message
"Pertti Koivisto" kirjoitti
Post by Pertti Koivisto
En ole nähnyt kyseistä pykälää,mutta de facto se on siellä. Jos
laki on kirjoitettu niin, että kaikilla kuolinpesänosakkailla ei ole
oikeutta saada kuolinpesän asiakirjoja niin silloin kansanedustajat
ovat sen kirjoittaneet lakiin ...
mitä ihmeen "asiakirjoja"? ei kuolinpesässä mitään asiakirjoja ole
Pertti Koivisto
2008-02-13 17:27:29 UTC
Permalink
Raw Message
"Pertti Koivisto"  kirjoitti
  En ole nähnyt kyseistä pykälää,mutta de facto se on siellä. Jos
laki on kirjoitettu niin, että kaikilla kuolinpesänosakkailla ei ole
oikeutta saada kuolinpesän asiakirjoja niin silloin kansanedustajat
ovat sen kirjoittaneet lakiin ...
mitä ihmeen "asiakirjoja"?   ei kuolinpesässä mitään asiakirjoja ole
Kysymys koskee vainajan nimissä ollutta omaisuutta ja niitä
asiakirjoja, joissa hän on vahvistanut nimellään omistavansa
omaisuutta. Tällaisia ovat pankkitilien tilitiedot kolmen vuoden
ajalta , maaomaisuden lainhuudatukset, rakennuskiinteistöjen
osakekirjat, yritysten ja muiden rahapapereiden omistuskirjat.
Lisäksi voi olla muuta omaisuutta. Juristeista kukaan ei tiedä, että
juridisesti pätevät jäljennökset näistä kaikista asiapaperista täytyy
toimittaa jokaiselle kuolinpesän osakkaalle KAHTA KUUKAUTTA ennen
perunkirjoitusta. Samaten näiden omaisuuksien arvot ja niihin
liittyvät laskelmat.
Suomesta saa etsiä pätevää juristia kuin neulaa heinäsuovasta joka
pystyy ymmärtämään tämän asian. Voi olla ettei sille älylliselle
tasolle pääsevää oikusoppinutta Suomessa ole koskaan ollut.
Kalle Kivimaa
2008-02-13 17:40:42 UTC
Permalink
Raw Message
[Turhat ryhmät poistettu.]
Post by Pertti Koivisto
Lisäksi voi olla muuta omaisuutta. Juristeista kukaan ei tiedä, että
juridisesti pätevät jäljennökset näistä kaikista asiapaperista täytyy
toimittaa jokaiselle kuolinpesän osakkaalle KAHTA KUUKAUTTA ennen
perunkirjoitusta.
Eivät varmaan tiedä, kun sinä tuollaisia keksit omasta päästäsi.
Perunkirjoitus, missä yleensä viimeistään kuolinpesä siirtyy
osakkaiden yhteishallintoon, on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa
kuolinpäivästä. Perunkirjoituksesta on *ilmoitettava* osakkaille
"hyvissä ajoin". Mitään kahden kuukauden rajaa ei ole edes
ilmoittamiselle, saati sitten asiakirjajäljennösten toimittamiselle.

Perunkirjoituksessa sitten pesän ilmoittaja esittää perunkirjoituksen
toimittajalle, sekä paikalla oleville osakkaille, tarpeelliset
asiakirjat ja muut selvitykset, joiden nojalla perukirja laaditaan.

Suosittelisin, että keskustelet perintöverotukseen perehtyneen
lakimiehen kanssa, niin pääset sisälle sieltä pihalta. Siellä tuulee
ja on kylmäkin.
--
* Sufficiently advanced magic is indistinguishable from technology (T.P) *
* PGP public key available @ http://www.iki.fi/killer *
Pertti Koivisto
2008-02-13 19:01:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kalle Kivimaa
[Turhat ryhmät poistettu.]
Post by Pertti Koivisto
Lisäksi voi olla muuta omaisuutta. Juristeista kukaan ei tiedä, että
juridisesti pätevät jäljennökset näistä kaikista asiapaperista täytyy
toimittaa jokaiselle kuolinpesän osakkaalle KAHTA KUUKAUTTA  ennen
perunkirjoitusta.
Eivät varmaan tiedä, kun sinä tuollaisia keksit omasta päästäsi.
Perunkirjoitus, missä yleensä viimeistään kuolinpesä siirtyy
osakkaiden yhteishallintoon, on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa
kuolinpäivästä.
Kuolinpesä ei voi siirtyä yhteishallintoon ennenkuin se on kaikkien
kuolinpesän osakkaiden tiedossa. Näin tapahtuu harvemmin. Asiakirjojen
toimittaminen hyvissä ajoin osakkaille on välttämätöntä, jotta he
tietäisivät, missä he ovat osakkaina.
Klassisesti (hyvin yleisesti) perintörikos tehdään jo alussa. Edes
perunkirjoittajalle ei ole tehtävään kaikkien hyväksyntää eikä siitä
edes keskustella kaikkien osakkaiden kanssa. Idea juristien
keskuudessa on yksinkertainen, keskustella niiden kanssa joilla on
asiapapereita ja estää asiapapereiden pääsy muiden osakkaiden tietoon
ja hallintaan. Suurin osa suomen kuolinpesän osakkaista juristit
mukaan lukien, ovat kehitysvammaisia eivätkä ymmärrä tilannetta mistä
on kysymys. Tilanne on täysin mieletön. Jos kuolinpesässä sattuu
olemaan osakas joka ei ole kehitysvammainen, juristi puhuu hänen
kanssaan itsensä pussiin jokaisessa lausessaan. Tilanne on täysin
absurdi. Miten tällaisessa tilanteessa sitten toimitaan ?
Jukka Pakkanen
2008-02-13 19:27:54 UTC
Permalink
Raw Message
"Pertti Koivisto" <***@hotmail.com> kirjoitti
viestissä:0b37571c-f5b5-4917-bdb1-
Post by Pertti Koivisto
Kuolinpesä ei voi siirtyä yhteishallintoon ennenkuin se on kaikkien
kuolinpesän osakkaiden tiedossa. Näin tapahtuu harvemmin. Asiakirjojen
toimittaminen hyvissä ajoin osakkaille on välttämätöntä, jotta he
tietäisivät, missä he ovat osakkaina.
Klassisesti (hyvin yleisesti) perintörikos tehdään jo alussa. Edes
...
Post by Pertti Koivisto
kanssaan itsensä pussiin jokaisessa lausessaan. Tilanne on täysin
absurdi. Miten tällaisessa tilanteessa sitten toimitaan ?
Vaihdetaan/lisätään lääkitystä?
J***@kolumbus.fi
2008-02-14 00:36:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jukka Pakkanen
viestissä:0b37571c-f5b5-4917-bdb1-
Post by Pertti Koivisto
Kuolinpesä ei voi siirtyä yhteishallintoon ennenkuin se on kaikkien
kuolinpesän osakkaiden tiedossa. Näin tapahtuu harvemmin. Asiakirjojen
toimittaminen hyvissä ajoin osakkaille on välttämätöntä, jotta he
tietäisivät, missä he ovat osakkaina.
Klassisesti (hyvin yleisesti) perintörikos tehdään jo alussa. Edes
...
Post by Pertti Koivisto
kanssaan itsensä pussiin jokaisessa lausessaan. Tilanne on täysin
absurdi. Miten tällaisessa tilanteessa sitten toimitaan ?
Vaihdetaan/lisätään lääkitystä?
Luulet optimistisesti että tehoava lääkitys on olemassa?
Sensei Hajavalo
2008-02-13 18:32:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Kysymys koskee vainajan nimissä ollutta omaisuutta ja niitä
asiakirjoja, joissa hän on vahvistanut nimellään omistavansa
omaisuutta. Tällaisia ovat pankkitilien tilitiedot kolmen vuoden
ajalta , maaomaisuden lainhuudatukset, rakennuskiinteistöjen
osakekirjat, yritysten ja muiden rahapapereiden omistuskirjat.
Lisäksi voi olla muuta omaisuutta. Juristeista kukaan ei tiedä, että
juridisesti pätevät jäljennökset näistä kaikista asiapaperista täytyy
toimittaa jokaiselle kuolinpesän osakkaalle KAHTA KUUKAUTTA ennen
perunkirjoitusta. Samaten näiden omaisuuksien arvot ja niihin
liittyvät laskelmat.
Voi hitsinpimpula. Olen ollut kahdesti mukana perunkirjoituksessa. Molemmat
peijaiset toimitettiin ennen kuin oli kulunut kahta kuukautta vainajan
kuolemasta. Mikäs jurristi tai muu notaari voi mennä tulevan vainajan vielä
hengittäessä vaatimaan papereita viranomaisilta ja muilta tahoilta?

Pertille vielä tiedoksi, että kyseessä olivat kaksi eri vainajaa.
Lu-lu
2008-02-13 23:09:49 UTC
Permalink
Raw Message
"Pertti Koivisto" < kirjoitti
Post by Pertti Koivisto
Kysymys koskee vainajan nimissä ollutta omaisuutta ja niitä
asiakirjoja, joissa hän on vahvistanut nimellään omistavansa
omaisuutta. Tällaisia ovat pankkitilien tilitiedot kolmen vuoden
ajalta , maaomaisuden lainhuudatukset, rakennuskiinteistöjen
osakekirjat, yritysten ja muiden rahapapereiden omistuskirjat.
Lisäksi voi olla muuta omaisuutta. Juristeista kukaan ei tiedä, että
juridisesti pätevät jäljennökset näistä kaikista asiapaperista täytyy
toimittaa jokaiselle kuolinpesän osakkaalle KAHTA KUUKAUTTA
ennen perunkirjoitusta. Samaten näiden omaisuuksien arvot ja niihin
liittyvät laskelmat.
Suomesta saa etsiä pätevää juristia kuin neulaa heinäsuovasta joka
pystyy ymmärtämään tämän asian. Voi olla ettei sille älylliselle
tasolle pääsevää oikusoppinutta Suomessa ole koskaan ollut.
* tilitiedot kolmelta (3 !) kuukaudelta? - kas kun ei kolmelta vuodelta
kuolinpäivän saldon pitäisi riittää ... ... aj-niin mutta sinähän oli se,
joka ei ymmärtänyt ees miten se kuolinpäiväkään määritellään
* maaomaisuuksien lainhuudatukset selviävät lainhuutorekisteristä
* rakennuskiinteistöillä ei ole osakekirjoja
* eikä yrityksillä tai rahapapereilla omistuskirjoja
yritysten omistukset ja omistajat selviävät kaupparekisteristä, mutta
seteleihin en minäkään oo' kirjoittanut nimmariani - en isoihinkaan

muuta
omaisuutta voi toki olla, muttei siitä(kään) mitään "asiakirjoja" ole

kuolinpesän osakkaille ei tartte toimittaa ennen perunkirjoitusta
yhtikäs mitään muuta kuin vain kutsu perunkirjoitukseen
ja ne
omaisuuksien arvot (tarvittavine laskelmineen) selvitetään kyllä
sullekin perunkirjoitustilaisuudessa, joten - menepä siis mukaan!

ja jopa aivan pätemätönkin juristi ymmärtää kyllä yskän: köh-köh:
sait nyt 200:n euron edestä arvokasta (ja sulle uutta) tietoa ... ja
aivan ilmaiseksi
Pertti Koivisto
2008-02-14 06:54:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Lu-lu
"Pertti Koivisto" < kirjoitti
Post by Pertti Koivisto
Kysymys koskee vainajan nimissä ollutta omaisuutta ja niitä
asiakirjoja, joissa hän on vahvistanut nimellään omistavansa
omaisuutta. Tällaisia ovat pankkitilien tilitiedot kolmen vuoden
ajalta , maaomaisuden lainhuudatukset, rakennuskiinteistöjen
osakekirjat, yritysten ja muiden rahapapereiden omistuskirjat.
Lisäksi voi olla muuta omaisuutta. Juristeista kukaan ei tiedä, että
juridisesti pätevät jäljennökset näistä kaikista asiapaperista täytyy
toimittaa jokaiselle kuolinpesän osakkaalle KAHTA KUUKAUTTA
ennen perunkirjoitusta. Samaten näiden omaisuuksien arvot ja niihin
liittyvät laskelmat.
Suomesta saa etsiä pätevää juristia kuin neulaa heinäsuovasta joka
pystyy ymmärtämään tämän asian. Voi olla ettei sille älylliselle
tasolle pääsevää oikusoppinutta Suomessa ole koskaan ollut.
* tilitiedot kolmelta (3 !) kuukaudelta? - kas kun ei kolmelta vuodelta
kuolinpäivän saldon pitäisi riittää ...    ... aj-niin mutta sinähän oli se,
joka ei ymmärtänyt ees miten se kuolinpäiväkään määritellään
* maaomaisuuksien lainhuudatukset selviävät lainhuutorekisteristä
* rakennuskiinteistöillä ei ole osakekirjoja
* eikä yrityksillä tai rahapapereilla omistuskirjoja
yritysten omistukset ja omistajat selviävät kaupparekisteristä, mutta
seteleihin en minäkään oo' kirjoittanut nimmariani - en isoihinkaan
muuta
omaisuutta voi toki olla, muttei siitä(kään) mitään "asiakirjoja" ole
kuolinpesän osakkaille ei tartte toimittaa ennen perunkirjoitusta
yhtikäs mitään muuta kuin vain kutsu perunkirjoitukseen
ja ne
omaisuuksien arvot (tarvittavine laskelmineen) selvitetään kyllä
sullekin perunkirjoitustilaisuudessa, joten - menepä siis mukaan!
sait nyt 200:n euron edestä arvokasta (ja sulle uutta) tietoa ... ja
aivan ilmaiseksi
Ymmärsit asiasta jotakin varmasti, mutta asiassa on yksi puoli,
jota yksikään juristi Suomessa ei ymmärrä. Maapallolla liikkuu Clark
Kent niminen mies.
Nimi on kaikille juristeille täysin tuntematon. Olisin kiinostunut
tiedätkö sinä mitä tämä Kent tekee työkseen ja mikä hän on miehiään.
Raimo Suonio
2008-02-14 08:53:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Ymmärsit asiasta jotakin varmasti, mutta asiassa on yksi puoli,
jota yksikään juristi Suomessa ei ymmärrä. Maapallolla liikkuu
Clark Kent niminen mies.
Nimi on kaikille juristeille täysin tuntematon. Olisin kiinostunut
tiedätkö sinä mitä tämä Kent tekee työkseen ja mikä hän on miehiään.
Olisiko sinun taas aika käydä tervehtimässä lääkäriäsi?


[Follarit]
--
Raimo Suonio, Hyvinkää, Finland, http://www.nic.fi/%7Ersuonio/
"Elämä on parasta huumetta, uskonto pahinta"
Oikeinkirjoitusohjeita news- ja web-kirjoittajille:
http://www.nic.fi/%7Ersuonio/oikeinkirjoitus/
Pertti Koivisto
2008-02-14 15:34:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Raimo Suonio
   Ymmärsit asiasta jotakin varmasti, mutta asiassa on yksi puoli,
jota yksikään juristi Suomessa ei ymmärrä. Maapallolla liikkuu
Clark Kent niminen mies.
Nimi on kaikille juristeille täysin tuntematon. Olisin kiinostunut
tiedätkö sinä mitä tämä Kent tekee työkseen ja mikä hän on miehiään.
Olisiko sinun taas aika käydä tervehtimässä lääkäriäsi?
Liikenne ryhmässä joku oivalsi, että jos tuhat kertaa toistaa
trolli sanaa siinu tapaasi niin se ei enää toimi, samoin on näiden
lääkäri ja lääke sanojen. Kehotan sinun käyttämään uusia sanoja
uudistumaan- nämä ovat jo kuluneet olemattomiiin.
Clark kent on epäilemättä sivistynyt mies. Hän tietää kaikista kaiken,
mutta harva tietää, että tällainenkin henkilö on olemassa. Juristit
eivät pysty sitä ymmärtämään se on heidän älyhorisonttinsa
ulottumattomissa kuten sinunkin.
Tämä on minun käsitykseni tästä nimestä. Erilaisia muitakin
variaatioita on liikkeellä. On mietittävä ja analysoitava.
http://users.utu.fi/pertkoiv/
Antti Ylikoski
2008-02-15 18:59:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Raimo Suonio
Post by Pertti Koivisto
Ymmärsit asiasta jotakin varmasti, mutta asiassa on yksi puoli,
jota yksikään juristi Suomessa ei ymmärrä. Maapallolla liikkuu
Clark Kent niminen mies.
Nimi on kaikille juristeille täysin tuntematon. Olisin kiinostunut
tiedätkö sinä mitä tämä Kent tekee työkseen ja mikä hän on miehiään.
Olisiko sinun taas aika käydä tervehtimässä lääkäriäsi?
Liikenne ryhmässä joku oivalsi, että jos tuhat kertaa toistaa
trolli sanaa siinu tapaasi niin se ei enää toimi, samoin on näiden
lääkäri ja lääke sanojen. Kehotan sinun käyttämään uusia sanoja
uudistumaan- nämä ovat jo kuluneet olemattomiiin.
Clark kent on epäilemättä sivistynyt mies. Hän tietää kaikista kaiken,
mutta harva tietää, että tällainenkin henkilö on olemassa. Juristit
eivät pysty sitä ymmärtämään se on heidän älyhorisonttinsa
ulottumattomissa kuten sinunkin.
Tämä on minun käsitykseni tästä nimestä. Erilaisia muitakin
variaatioita on liikkeellä. On mietittävä ja analysoitava.
http://users.utu.fi/pertkoiv/

-----------

Niin että mikäs vitsi tässä nytten sitten on?

"Clark Kent" on Teräsmies-sarjakuvassa ("Superman") Teräsmiehen
siviilipuolen peitetarina eli cover story.

Sitten kun Clark Kent ottaa puvun pois päältänsä niin alta paljastuvat
Teräsmiehen trikoot. Rikoo on riskillä ruma....

Andy -- sd & gm
Pertti Koivisto
2008-02-15 19:04:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Raimo Suonio
Post by Pertti Koivisto
Ymmärsit asiasta jotakin varmasti, mutta asiassa on yksi puoli,
jota yksikään juristi Suomessa ei ymmärrä. Maapallolla liikkuu
Clark Kent niminen mies.
Nimi on kaikille juristeille täysin tuntematon. Olisin kiinostunut
tiedätkö sinä mitä tämä Kent tekee työkseen ja mikä hän on miehiään.
Olisiko sinun taas aika käydä tervehtimässä lääkäriäsi?
   Liikenne ryhmässä joku oivalsi, että jos tuhat kertaa toistaa
trolli sanaa siinu tapaasi niin se ei enää toimi, samoin on näiden
lääkäri ja lääke sanojen. Kehotan sinun käyttämään uusia sanoja
uudistumaan- nämä ovat jo kuluneet olemattomiiin.
Clark kent on epäilemättä sivistynyt mies. Hän tietää kaikista kaiken,
mutta harva tietää, että tällainenkin henkilö on olemassa. Juristit
eivät pysty sitä ymmärtämään se on heidän älyhorisonttinsa
ulottumattomissa kuten sinunkin.
  Tämä on minun käsitykseni tästä nimestä. Erilaisia muitakin
variaatioita on liikkeellä. On mietittävä ja analysoitava.http://users.utu.fi/pertkoiv/
-----------
Niin että mikäs vitsi tässä nytten sitten on?
"Clark Kent" on Teräsmies-sarjakuvassa ("Superman") Teräsmiehen
siviilipuolen peitetarina eli cover story.
Sitten kun Clark Kent ottaa puvun pois päältänsä niin alta paljastuvat
Teräsmiehen trikoot.  Rikoo on riskillä ruma....
    Andy -- sd & gm
Satutko tietämään, mikä on Clarkin tyttöystävän nimi ?
Lu-lu
2008-02-16 16:35:05 UTC
Permalink
Raw Message
"Pertti Koivisto" < kirjoitti
Satutko tietämään, mikä on Clarkin tyttöystävän nimi ?


Teri Hatcher ?
Pertti Koivisto
2008-02-16 18:10:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Lu-lu
"Pertti Koivisto" < kirjoitti
  Satutko tietämään, mikä on Clarkin tyttöystävän nimi ?
Teri Hatcher ?
Missä sarjakuvassa hän esiintyy ?
Antti Ylikoski
2008-02-24 10:56:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Lu-lu
"Pertti Koivisto" < kirjoitti
Satutko tietämään, mikä on Clarkin tyttöystävän nimi ?
Teri Hatcher ?
Clark Kentin tyttöystävän nimi on Lois Lane.

Andy -- S'dom & G'morh
Lu-lu
2008-02-24 11:45:11 UTC
Permalink
Raw Message
"Antti Ylikoski" < kirjoitti
"Lu-lu" kirjoitti
Post by Lu-lu
"Pertti Koivisto" < kirjoitti
Satutko tietämään, mikä on Clarkin tyttöystävän nimi ?
Teri Hatcher ?
Clark Kentin tyttöystävän nimi on Lois Lane.
? ? ? hm ...
ja mä kun ihan luulin, ettäs hänen nimensä on Teri Hatcher
http://www.terihatcher.net/gallery/album33?&page=17
... pahus! ... noin sitä voi tällane' pieni ihminen erehtyvä

muttas Teri Hatcher on takuulla ainaski yks' noista
"epätoivoisista kotirouvista" ... sano

Antti Louko
2008-02-15 16:40:42 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Lu-lu
yritysten omistukset ja omistajat selviävät kaupparekisteristä,
Tämä olikin ihan uutta tietoa. Mitenkäs ne omistukset sieltä
kaupparekisteristä löytyy?
Ilkka Pirskanen
2008-02-16 18:33:22 UTC
Permalink
Raw Message
"Pertti Koivisto" <***@hotmail.com> kirjoitti viestiss� news:b2f7e2cd-3789-41df-99ad-***@i7g2000prf.googlegroups.com...
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
perii puolisonsa kokonaan ellei testamenttia tms ole.

XXX

Jos ei ole lapsia, ei ole vanhempiakaan, joten väittämäsi on loogisesti
mahdoton.

Ilkka
Vesa-Matti Sarenius
2008-02-16 18:37:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pertti Koivisto
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
perii puolisonsa kokonaan ellei testamenttia tms ole.
XXX
Jos ei ole lapsia, ei ole vanhempiakaan, joten väittämäsi on loogisesti
mahdoton.
Eivätkö kuolleiden lasten vanhemmat ole enää vanhempia?
--
Vesa-Matti Sarenius, M.Sc. * * * * * * * * * * * * * * * * *
mailto:***@koivu.oulu.fi * Music seems to help the pain *
Lecturer, mathematics education * R.I.P. Syd, my hero *
University of Oulu, Finland * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ilkka Pirskanen
2008-02-16 18:53:42 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vesa-Matti Sarenius
Post by Pertti Koivisto
Ylivoimaisesti yleisin perinnönjao tapaus on, että toinen vanhemmista
kuolee ja sitten tulee perinnönjako. Jos lapsia ei ole niin leski
perii puolisonsa kokonaan ellei testamenttia tms ole.
XXX
Jos ei ole lapsia, ei ole vanhempiakaan, joten väittämäsi on loogisesti
mahdoton.
Eivätkö kuolleiden lasten vanhemmat ole enää vanhempia?
Tähän kysymykseen on varmaankin sama vastaus kuin kysymykseen ovatko
kuolleet lapset lapsia?

Ilkka
Loading...